Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

YSTAD SJÖRUP 27:1 - husnr 1, SJÖRUPS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1559-8.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SJÖRUPS GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Skåne
Ystad
Skåne
Sjörup
Ljunits församling
Lunds stift
Snårestadsvägen 535-24

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, absid, torn.

Karl stenmästare (Byggmästare)

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Torn

Karl stenmästare (Byggmästare)

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti

Karl stenmästare (Byggmästare)

År 1100 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus