Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING TUNHEM 8:6 - husnr 1, ÖSTRA TUNHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ö Tunhems kyrka exteriör s negnr 01-265-23.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA TUNHEMS KYRKA (akt.)

1900 - Okänt

1900 - 1900

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Östra Tunhem
Gudhems församling
Skara stift
Östra Tunhems kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
ÖSTRA TUNHEMS KYRKA uppfördes 1900 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman. Kyrkan uppfördes i nygotisk stil med stora, spetsbågiga fönster prydda med sexpass, synlig tegelstomme med rundfogar och hög tornspira. Invändigt var kyrkorummet kraftigt dekorerat enligt de då gällande stilidealen med öppen takstol och rikt utskurna trädetaljer. I kyrkrummet och på orgelläktaren fanns plats för 130 församlingsmedlemmar.
Kyrkan brann ned i november 1938 och efter branden kvarstod endast stommen. Återuppbyggnaden skedde 1946-49 efter ritningar av arkitekt Adolf Niklasson. Kyrkan fick i och med...

Läs mer i eget fönster

År 1900 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1900 - 1900 Nybyggnad - Sakristia

Lars Kellman (Arkitekt)

År 1900 - 1900 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Lars Kellman (Arkitekt)

År 1900 - 1900 Nybyggnad - Torn
Torn

Lars Kellman (Arkitekt)

År 1900 - 1900 Nybyggnad - Korparti
Kor

Lars Kellman (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Brand - delvis förstörd
År 1946 - 1949 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppförs och renoveras efter brand.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1946 - 1949 Teknisk installation - el

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1952 - 1952 Fast inredning - orgel
Orgel

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Underhåll - exteriör

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 2004 - 2004 Underhåll
Den befintliga klockstolen(brandskadad 1938) var svårt rötskadad och ersattes nu med samma typ av klockstol i nytt virke. Nya klockmotorer installerades. Översyn och reparation av underliggande tornbjälklag.

Byggnadsfirma Kenneth Johansson AB (Byggmästare)

Kronbergs klockservice (Firma)