Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA DANMARKS-HAMMARBY 5:1 - husnr 1, HUVUDBYGGNADEN Ny sökning Tillbaka till sökning

1085W9534

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUVUDBYGGNADEN (akt.)

1762 - 1762

Uppsala
Uppsala
Uppland
Danmark
Danmark-Funbo församling
Uppsala stift
Danmarks-Hammarby 18

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Carl von Linné köpte 1758 gården, som då bestod av huvudbyggnad i norr och två flygelbyggnader. Linné lät riva huvudbyggnaden och ersatte den 1762 med en ny. "Jag bygger bostad åt min änka och mina faderlöse barn", skrev Linné den 2 september 1763 i egenhändiga anteckningar om sitt liv. Inga uppgifter finns om byggnationen.

Huvudbyggnaden är en stor timrad träbyggnad i två våningar plus vind, med brutet tak täckt med enkupigt lertegel.
Fasaderna, faluröda med vita snickerier, är klädda med en liggande panel som ska efterlikna timmerutseendet. Panelen är satt på reglar vilket gör att fönstren är något indragna från fasadliv. Det fin...

Läs mer i eget fönster

År 1762 - 1762 Nybyggnad
År 1879 - 1882 Ändring - restaurering, exteriör
Inklädning av fasaden med liggande träpanel. Renovering av taket. De flesta av fönstren byttes ut. Det lilla takfönstret tillkom.
År 1900 - 1999 Ändring - ombyggnad, exteriör
Under 1900-talet har förstubron byggts om och skorstenarna murats om.