Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM MANGELBODSVILLAN 1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2007_000316_03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1857 - 1865

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Västerleds församling
Stockholms stift
Äppelviksvägen 45

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Registrerade utan huvudgrupp - Bod - Mangelbod

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Sommarbostad

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår 2007

Mangelbodvillan och Äppelvikshamnen

Bryggaren och destillatorn Lars Fredrik Blackstadius började bedriva brännerirörelse i Äppelviken på 1840-talet. 1847 uppförde han Stora sjövillan som utgjorde brännvinsbränneri fram till 1864. Under bränneriets blomstringstid uppfördes en spannmålskvarn öster om Stora sjövillan, med en tillhörande hästvandring. När bränneriet lades ner bosatte sig familjen Blackstadius i Stora sjövillan som inreddes som bostad. Kvarnen byggdes om till mangelbod som nyttjades av Blackstadius, härav kommer namnet mangelbodsvillan. En drängkammare uppfördes intill mangelboden. Huset blev sedermera sommarbostad för ...

Läs mer i eget fönster

År 1857 - 1865 Nybyggnad
Nybyggnadshandlingar saknas. Se vidare under historik.

Gunnar Björkman, "När Äppelviken var sommarnöje", ur Bromma Hembygdsförenings årsbok 1933, s 18-25. "Äppelviken", ur Bromma Hembygdsförenings årsbok 2007, s 117-120. (Arkiv)

År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av fyra villor i Mälarparken, Äppelviken.