Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SUNDSTA GÅRD 1 - husnr 5 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2005_000076_21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1830 - 1859

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Enskede-Årsta församling
Stockholms stift
Sundstabacken 4, Sundstabacken 4B

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Offentlig förvaltning - Magasin

Registrerade utan huvudgrupp - Tvättstuga / bykstuga

Historik

Inventeringsår 2005

Byggnaden ingår i en anläggning bestående av tre hus från första hälften av 1800-talet. Huset uppfördes någon gång mellan 1838 och 1856. I bottenvåningen fanns ursprungligen förstuga, tvättstuga och ett stor magasin med välvt tak. På den övre våningen fanns boningsrum. Huset byggdes om något på 1870-talet, då det bl.a. försågs med veranda med vedbod under. Under 1900-talet byggdes huset om invändigt och på 1940-talet inreddes ett skyddsrum i bottenvåningen. Byggnaden ägs och förvaltas vid inventeringstillfället av AB Stadsholmen och nyttjas som flerbostadshus med hyreslägenheter.

År 1830 - 1859 Nybyggnad
År 1870 - 1879 Ändring - ombyggnad
En veranda med vedbod under har tillkommit och fler rum har inretts som boningsrum.
År 1880 - 1909 Ändring - ombyggnad
Bottenvåningens tvättstuga har ersatts av ett kök och magasinet har delats upp till åtta mindre förråd. Vinden har inretts med tre rum.
År 1910 - 1929 Ändring - ombyggnad
Verandan tas bort.
År 1940 - 1949 Ändring - ombyggnad
Förråden i bottenvåningen byggs om till skyddsrum.