Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM STORA TALLKROGEN 4 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2005_000303_22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1780 - 1820

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Farsta församling
Stockholms stift
Bogårdsvägen 42

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Café / konditori

Historik

Inventeringsår 2005

Stora Tallkrogen 4-5, eller Lilla Sköndal som fastigheten också kallats, har en reveterad manbyggnad från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. På en karta över Enskede från 1712 är platsen redan bebyggd. Här lär 1817 ha funnits ett s k utvärdshus. Manbyggnadens exteriör bevarar i stort sin ursprungliga karaktär medan interiören kraftigt förändrats och all äldre inredning tagits bort i samband med en genomgripande ombyggnad. Påbyggnaden mot söder har troligen tillkommit under 1900-talets första decennier (före 1928). Det andra, panelklädda, boningshuset har sannolikt kommit till omkring år 1800 och sedan byggts på 1838. K...

Läs mer i eget fönster

År 1780 - 1820 Nybyggnad
År 1900 - 1930 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad mot syd.
År 2001 - 2001 Ändring
Ändrad användning från bostadshus till café.