Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SNÄCKAN 8 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0048-23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1970 - 1980

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Klarafaret 1, Rödbodgatan 3, Rödbodgatan 5, Tegelbacken 4, Tegelbacken 4A, Tysta Marigången 2

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Offentlig förvaltning - Ambassadbyggnad

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Offentlig förvaltning - Ambassadbyggnad

Historik

Inventeringsår 2007

År 1970 - 1980 Nybyggnad
I bygglovsritningar daterade 1971 beskrivs byggnadens ursprungliga disposition. Källarplan: som delvis sköt ut under Rödbodagatan och Rödbodtorget i öster. Garage med verkstad, inlastning, förråd, kylaggregatrum, undercentraler, telerum. Där de underjordiska gångtunnlarna under Tegelbacken möttes i källarplanets södra del fanns en lite större hall, med intilliggande toalettpaket och en anslutning till garaget. Bottenplan: Arkad mot Tegelbacken med rulltrappa ned till underjordiska gångtunnlar. Tysta Marigången. Tre butiker mot Tegelbacken och ytterligare en mot Tysta Marigången. Entréer, inlastning, förråd. Våning 1 tr.: Arkad och Tysta Marigången övre del. Bibliotek för utrikesdepartementet inklusive kontor, arkiv, expedition, forskarrum, kartförråd personalutrymmen mm Våning 2 tr.- 7 tr.: Cellkontor i längorna kring gården. I våning 7 tr. finns rum för ambassadör markerat, liksom representationsrum, kommunikationscentral, rum för stenografer mm. Våning 8 tr.: Indragen takvåning med kontorsrum, elevdagrum, språklab, sammanträdesrum, fläktrum. Takplan: med uppbyggnader mot öster för fläkt- och hissmaskinrum.

Erik Thelaus (Arkitekt)

Stockholms stads fastighetskontor (Byggherre)

Sven Tyrén AB (Konstruktör)

År 1977 - 1980 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändringar i källare, bottenvåning, 5 tr., 6 tr. Byggnaden hyrs av Byggnadsstyrelsen och kommer efter ombyggnaden att disponeras för Utrikesdepartementet och av Kommundepartementet.

Projektkontoret Johannes Större (Arkitektkontor)

År 1982 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad för del av inlastning till förråd.

Sten Nilsson (Arkitekt)

År 1989 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Bjälklagsgenombrott för interntrappa, pentry, uppvärmningskök, bastu, omklädningsrum, solarium, wc, motionslokal mm. i plan 1.

Axei Ancker Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny ytterdörr i fasad mot Tegelbacken, butik Stockholms mattvärld.

Martin Davoodi (Arkitekt)

År 1999 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändrad planlösning av kontor från cellkontor till öppet landskap. Plan 2 hela södra delen.

KPMG Plan Consulting (Arkitektkontor)

År 2000 - 2007 Ändring - ombyggnad, exteriör
Byte av entréparti till ekparti, Tegelbacken 4.

GBS Workshop (Arkitektkontor)

År 2003 - 2007 Ändring - ombyggnad, exteriör
Utbyggnad i bottenvåningen mot arkad och Tysta Marigången, igensättning av rulltrappor och trappa ned till gångtunnel, ny entré, nytt sockelmaterial.

Megaron arkitekter AB (Arkitektkontor)

År 2003 - 2007 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ändring av glaspartier i fasad våning 1 trappa mot arkad och Tysta Marigången, tidigare bröstning 50 cm. borttagen (befintligt aluminiumparti mellan bottenvåning och våning 1 tr. bevaras), ny nödutgång i hörn, ny dörr invid entré Tegelbacken 4.

Lars Carpner (Arkitekt)