Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 19A, ÖSTRA KANSLIHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA KANSLIHUSET (akt.)

1730 - 1730

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Slupskjulsvägen 2, Slupskjulsvägen 4, Slupskjulsvägen 6, Slupskjulsvägen 8, Svensksundsvägen 17, Svensksundsvägen 19

Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

KANSLIHUSEN - På bägge sidor om den grindförsedda ingången till varvet (strax söder om den gamla prästgården) finner vi kanslihusen. På platsen för Västra Kanslihuset uppfördes på 1720-talet en enkel träbyggnad som ett dagsverkskontor men också avsett som högvaktens corps de garde för officerarna (underbefälet hade sitt corps de garde vid Skeppsholms- och Kastellbroarna). Huset brann ned 1745 och ersattes med en stenbyggnad i två våningar nu inrymmande kontor för chefstjänstemännen på varvet. Huset var i bruk till ca 1860. Bakgrunden till Östra Kanslihuset är ett enkelt blockmakarhus i trä uppfört 1730. Det stod kvar till mitten av ...

Läs mer i eget fönster

År 1730 - 1730 Nybyggnad