Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM REPSLAGAREN 13 - husnr 1, TREFALDIGHETSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TREFALDIGHETSKYRKAN (akt.)

1893 - 1894

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hedvig Eleonora församling
Stockholms stift
Majorsgatan 5, Majorsgatan 7

Religionsutövning - Frikyrka / bönehus /missionshus

Religionsutövning - Frikyrka / bönehus /missionshus

Religionsutövning - Församlingshem

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den nygotiska metodistkyrkan med fasad i rött tegel uppfördes 1893-94 efter ritningar av arkitekterna Johan Nordqvist (kyrkobyggnaden utom fasaden) och Johan Laurentz (fasad och inredning). Till sin form kan den närmast karaktäriseras som en centralkyrka, uppbyggd kring en stor mittkvadrat med två korsarmar, femsidigt kor och ett starkt förkrympt långhus. Kyrkorummet, beläget i övre planet, domineras av korpartiet med ett rikt utformat korskrank, altarpredikstol och orgel. Ovanför altaret finns en korsfästelsebild i gips, utförd av bildhuggaren Carl Johan Dyfverman.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen...

Läs mer i eget fönster

År 1893 - 1894 Nybyggnad

C. J. Henriksson (Byggmästare)

Johan Laurentz (Arkitekt)

Johan Nordqvist (Arkitekt)

Trefaldighet-metodist-episkopalförsamlingen (Byggherre)