Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ISTERBANDET 6 - husnr 1, ENSKEDESTATIONEN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2006_000182_23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ENSKEDESTATIONEN (akt.)

1911 - 1911

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Enskede-Årsta församling
Stockholms stift
Trädskolevägen 17

Samhällsservice och teknisk försörjning - Transformatorhus

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

År 1911 - 1911 Nybyggnad
Ferdinand Boberg var chefsarkitekt vid Stockholms Elektricitetsverk där b. la arkitekten Gustaf de Frumerie var medarbetare.

C V Hultman (Byggmästare)

Stockholms Elektricitetsverk (Byggherre)

Stockholms stadsmuseum, Industrimiljöer i Stockholm. Ytterstaden (Arkiv)

År 1940 - 1940 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av bostadslägenhet i Enskedestationen.

Stockholms Elektricitetsverk (Byggherre)

Sture Frölén (Arkitekt)

År 1941 - 1943 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad för likriktaretransformatorer i samband med omläggning från likström till växelström. Ändring av planlösningar och fasad b la igensättning av fönster.

Einar Eigert (Arkitekt)

Stockholms elektricitetsverk, husbyggnadsavdelningen (Byggherre)

År 1944 - 1950 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad för ställverk på fasad mot norr.

Einar Eigert (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad för driftskontor.

Einar Eigert (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av transformatorbyggnad för kontors- och personalbostäder.

Kurt Bark (Arkitekt)

År 1982 - 1985 Ändring - påbyggnad
Påbyggnad samt ombyggnad för kontor och personalutrymmen.

Lennströmgruppen AB (Arkitektkontor)

Sten Köhlberg (Arkitekt)

År 1995 - 1996 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av kontorshus.

Rombus Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Sten Köhlberg (Arkitekt)