Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM HÄGERSTEN 2:5 - husnr 11, EOLSHÄLL Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2004_000051_14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EOLSHÄLL (akt.), FLYGELN (inakt.)

1900 - 1904

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Eolshällsvägen 16

Hälso-, sjuk- och socialvård - Institutionsbyggnad

Rekreation och turism - Badhus

Industri - Tvätteri

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår 2004

Från 1897 till 1915 drev Stockholms Alkoholisthem verksamhet i Eolshäll. En idag riven, trevåning träbyggnad fungerade som huvudbyggnad. 1904 uppfördes Flygeln som inrymde badanrättning, tvätteri och mangelrum för alkolisthemmet. Då Nykterhetsnämnden och senare "Hemmet för varnartiga pojkar " drev verksamhet på platsen användes flygelbyggnaden för olika ändamål. Under 1940-talet byggdes Flygeln om till personalbostäder.

Källa:
Hus i Hägersten 1 Hägerstensbygden 1996, Organ för Hägerstens Hembygdsförening, årgång 31, volym 34.

Hall, Bo G. Mälarhöjden med omnejd - från Örnsberg till Vårberg, 2000

År 1900 - 1904 Nybyggnad
År 1945 - 1952 Ändring
Ombyggnad av befintlig anstaltsbyggnad till bostadshus för personal. Ny entrédörr och skärmtak. Ombyggnaden berörde främst interiören.

Birger Jonsson (Arkitekt)