Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM FREDRIKSHOV 7 - husnr 2, SLOTTET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SLOTTET (akt.)

1730 - 1739

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Fredrikshovsgatan 6X

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Kontor

Utbildning och vetenskap - Lokal - Utbildningslokal

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den norra byggnaden är en kvarstående del av en aldrig fullbordad slottsanläggning, som började uppföras på 1730-talet efter ritningar av Hårleman. Utbyggnaden skedde 1772-76 för änkedrottning Lovisa Ulrika efter ritningar av C F Adelcrantz.
Huvuddelen av slottet revs i början av 1900-talet. Kvarstående byggnader ombyggdes på 1950- och 60-talen för förvaltningsändamål efter ritningar av R Cronstedt.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1999-02-15, Dnr 2031-99-1669

År 1730 - 1739 Nybyggnad

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1770 - 1779 Ändring - ombyggnad
Om- och tillbyggnad Fredrikshovs slott.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Änkedrottning Lovisa Ulrika (Byggherre)

År 1772 - 1776 Ändring - tillbyggnad

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1835 - 1965 Rivning - delvis riven
En stor del av slottet revs på slutet av 1800-talet och 1900-talets första decennier.
År 1910 - 1919 Ändring - ombyggnad
År 1950 - 1969 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad för förvaltningsändamål.

Rudolf Cronstedt (Arkitekt)