Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:1 - husnr 76, ROSENDALS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

f0009604.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROSENDALS SLOTT (akt.)

1823 - 1827

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Rosendalsvägen 41

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

En ny huvudbyggnad började uppföras 1823 efter ritningar av överstelöjtnanten och arkitekten Fredrik Blom. Blom använde en av honom själv uppfunnen byggnadsteknik där flyttbara väggelement av trä levererades färdiga för montering på plats. Kungen var bekant med den rådande smaken från det kejserliga Frankrike. Den nya huvudbyggnaden blev ett förhållandevis litet lustslott i två våningar. Redan 1926 tillkom en matsalspaviljong vid västra gaveln, också den ritad av Blom.
Efter Oskar II:s död 1907 tog Prins Eugen och John Böttiger, överintendent och chef för de kungliga samlingarna, initiativ till att omvandla Rosendals slott till ett...

Läs mer i eget fönster

År 1823 - 1827 Nybyggnad

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1960 - 1969 Ändring - ombyggnad, exteriör
På 1960-talet genomfördes en yttre upprustning av lustslottet där en stor del av fasadernas stuckornament göts om och trapporna på södra sidan mellan mittrisaliten och sidorisaliterna togs bort och återanvändes på rosendalsterrassen.
År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, exteriör
1997 genomfördes åter en fasadrenovering där de ursprungliga puts- och färglager som fanns kvar sparades.