Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG TUVE 3:19 - husnr 2, SKÄNDLA SÖRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

9567_LR_hus1_20071120 006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÄNDLA SÖRGÅRD (akt.)

1820 - 1829

1820 - 1829

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Tuve
Tuve-Säve församling
Göteborgs stift
Skändla sörgårdsväg 2

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Plantyp-Framkammarstuga

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Av enskifteskartan från 1826 framgår att mangårdsbyggnaden, en typisk s.k. framkammarstuga, är uppförd.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2002-06-07, Dnr 432-4448-1998.

År 1820 - 1829 Nybyggnad
År 1820 - 1829 Nybyggnad
År 1874 - 1874 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggd med "lillkammare" i norr

Göteborg, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, del II; Västerås 2000 (Arkiv)

År 1927 - 1927 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggd med förstuga och kammare i söder

Göteborg, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, del II; Västerås 2000 (Arkiv)

År 1974 - 1975 Ändring - restaurering, exteriör
Renovering av manbyggnad. Lägenhet för boende samt museum för Tuve hembygdsförening

Göteborg, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, del II; Västerås 2000 (Arkiv)