Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG TUVE 3:19 - husnr 1A, LADUGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

9567_LR_hus2_20071120 003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LADUGÅRD (akt.)

1820 - 1829

1820 - 1829

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Tuve
Tuve-Säve församling
Göteborgs stift
Skändlavägen 2

Jordbruk - Ladugård

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Efter en brand år1819 gjordes år1821 en ny tomtindelningsplan för att förhindra bränder. Byggnaderna på Skändla Sörgård uppfördes troligen efter mellan branden och den tomtindelningsplan som genomfördes år 1821. Bostadshuset är uppfört på enkelbredd och är av "framkammartyp" med kök, stuga och en "framkammare". Husets huvudingång var vid köket. År 1874 byggdes "lillekammer´n" i bredd med framkammaren. Detta byggdes för den tidigare ägarens syster. Hon fick bo kvar i huset sin livstid.
"att min syster Christina äger vistas hos köparen så länge hon stundar, af honom erhålla torftiga kläder och föda mot det hon tillhandagår med passand...

Läs mer i eget fönster

År 1820 - 1829 Nybyggnad
År 1820 - 1829 Nybyggnad
År 1850 - 1900 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggd med vinkelbyggnad

Göteborg, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, del II; Västerås 2000 (Arkiv)