Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERKÖPING VÄSTRA HUSBY 6:1 - husnr 1, VÄSTRA HUSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Husby kyrka, 1066

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA HUSBY KYRKA (akt.)

1100 - 1250

1816 - 1817

1816 - 1817

1978 - 1978

Östergötland
Söderköping
Östergötland
Västra Husby
Östra Ryds församling
Linköpings stift
Västra Husby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
År 1977 förstörde en häftig brand Västra Husby kyrka som var byggd 1816-1817. Innan kyrkans återuppbyggande gjordes en arkeologisk utgrävning av lämningarna från den medeltida kyrka som tidigare fanns på platsen. Under medeltidskyrkans golvlager påträffades en koncentrerad stenpackning som tolkas som grunden till en träkyrka som följaktligen har föregått stenkyrkan från 1100-talet. C F Broccman uppger i sin Östgötabeskrivning från 1760, att biskop Kol skall ha invigt Västra Husby kyrka år 1186, helgad åt S:t Olof. Uppgiften styrks av flera källor och även murlämningarna...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1250 Nybyggnad
Takomläggning av kyrkans spåntak.

Bengt Olof Kälde (Konstnär)

Kyrkorna i Västra Husby (Arkiv)

År 1186 - 1186 Invigning
Invigning av biskop Kol, Uppgiften baserad på C F Broocmans Östgötaskildring.

Kyrkorna i Västra Husby (Arkiv)

År 1300 - 1425 Nybyggnad - Torn
Torn av sten i väster. Uppförd senare än kyrkan, har troligen byggts i etapper.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1300 - 1523 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i söder.

Kyrkorna i Västra Husby (Arkiv)

År 1300 - 1399 Specifika inventarier - kyrkklocka
Krucifix av trä.
År 1360 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Koret byggs till i öster.

Kyrkorna i Västra Husby (Arkiv)

År 1475 - 1599 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia på korets norrsida, tillkommen efter korets utvidgning.

Kyrkorna i Västra Husby (Arkiv)

År 1485 - 1485 Valvslagning
Valvslagning.

Kyrkorna i Västra Husby (Arkiv)

År 1669 - 1669 Nybyggnad - Gravkor
Gravkor för släkten von Osten genant Sacken tillbyggdes vid långhusets nordsida. Riven 1785.

Kyrkorna i Västra Husby (Arkiv)

År 1729 - 1729 Ändring
takomläggning av kyrkans spåntak.
År 1740 - 1740 Underhåll - målningsarbete
Altarringen målades av målare Wikström.

Anders Wikström (Hantverkare - Målare)

År 1761 - 1761 Ändring - påbyggnad
Klockorna som tidigare hängt i en klockstapel öster om kyrkan hängdes nu i tornet. Stadsbyggmästare Lars Öhman, Norrköping, och stadsbyggmästare Sven Erixon, Restad.

Lars Öhman (Byggmästare)

Sven Erixon (Byggmästare)

År 1765 - 1765 Ändring
Insättande av trappor i tornet.
År 1767 - 1767 Nybyggnad - Vapenhus
Murat vapenhus i söder ersatte ett äldre, timrat vapenhus.

Kyrkorna i Västra Husby (Arkiv)

År 1785 - 1785 Rivning
Rivning, gravkor.
År 1816 - 1817 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Sakristia och lokaler för andra typer av församlingsfunktioner är avdelade öster om koret sedan 1977.

Johan Holmberg (Byggmästare)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1816 - 1817 Nybyggnad - Korparti

Johan Holmberg (Byggmästare)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1816 - 1816 Rivning
Rivning av den medeltida kyrkan. Tornet och delar av västgaveln sparades.
År 1816 - 1817 Nybyggnad
Kyrka av sten intill föregångarens torn. Länsbyggmästare Johan Holmberg. Ritningar från 1807 av Olof Tempelman vid ÖIÄ, delvis baserade på förslag från 1807 av byggmästare Sundström från Nyköping. Ritningarna förenklade 1816 av Axel Almfelt vid ÖIÄ.

Axel Almfelt (Arkitekt)

Johan Holmberg (Byggmästare)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1820 - 1820 Invigning
Invigning.
År 1828 - 1828 Fast inredning - predikstol
Ev tillkomstår för predikstolen.
År 1844 - 1844 Fast inredning - orgel
Ny orgel av orgelbyggare Carl Hanner.

Carl Hanner (Orgelbyggare)

År 1850 - 1899 Ändring - restaurering
Nya fönster med dekorativ spröjsning i gjutjärn och inslag av färgade glas. Östgavelns lunettfönster gjordes synligt genom nyupptagen öppning i absidnischens övre del. Ommålning av inredningen i främst vit färgsättning och ekfärgad bänkinredning.
År 1902 - 1902 Ändring - restaurering, interiör
Ny altaruppsats i nyrenässansstil med en kopia av Thorvaldsens Kristus flankerad av dubbelkopplade kolonner som bar upp en kraftig arkitrav med krönande trekantsgavel. Nytt rektangulärt altare som ersatte det ursprungliga ovala altaret. Det nakna korset borttogs. Rundfönstret i korvalvet igensatt. Korets nischer förlorade sina figurer och blev täckta med illusoriska fönster. Läktartrapporna täcktes för med väggar och mellan väggpartierna svängdörrar. Rikt dekorationsmåleri i jugendstil såsom fältindelningar, listverk, rankor, språkband mm. Ommålning av inredningen i ljusa grå och gula toner med inslag av blått. Predikstolen porfyrmålad. Orgelfasaden i vitt och guld, läktarbarriären i vitt, svart och guld. Oljefärgspanel nederst på väggarna. Arkitekt Carl Möller vid Överintendentsämbetet.

Carl Möller (Arkitekt)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1923 - 1923 Ändring - restaurering, exteriör
Kalkstrykning av murarna, ommålning av snickerier.
År 1938 - 1938 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk av orgelbyggare John Vesterlund. Orgelfasaden och spelbordet från 1838 behölls samt vissa stämmor.

John Vesterlund (Orgelbyggare)

År 1939 - 1939 Ändring - restaurering, exteriör
Skiffertaket ersattes med taktegel, förstärkningsarbete på takstolarna. Utvidgning av koret, två bänkrader borttagna. Ytterväggens smala bänkar borttagna, bekvämare sittbänkar. Nytt golv under bänkarna, och kalkstensgolv i vapenhuset. De färgade glasrutorna ersatta med klarglas. Mycket av 1902 års tillägg borttagna, tex dekorationsmålningar på väggar och valv, de illusoriska fönstren i absidnischerna, väggen och svängdörrarna under läktaren. Figurerna Tron och Kärleken återinsatta, det gamla eller ett nytt ovalt altarbord ersatte 1902 års bord. Tak och väggar avslammade i en gråaktig ton, läktarbarriär och orgelfasad målade i ljust grågul färg med rika guldförgyllningar, bänkinredningen utvändigt i blågrått och invändigt i en originell rödbrun ton, altarringen och predikstolen i en gulgrön ton. Elvärme. Arkitekt Johannes Dahl, Stockholm.

Johannes Dahl (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - restaurering, interiör
Skiffertaket ersattes med taktegel, förstärkningsarbete på takstolarna. Utvidgning av koret, två bänkrader borttagna. Ytterväggens smala bänkar borttagna, bekvämare sittbänkar. Nytt golv under bänkarna, och kalkstensgolv i vapenhuset. De färgade glasrutorna ersatta med klarglas. Mycket av 1902 års tillägg borttagna, tex dekorationsmålningar på väggar och valv, de illusoriska fönstren i absidnischerna, väggen och svängdörrarna under läktaren. Figurerna Tron och Kärleken återinsatta, det gamla eller ett nytt ovalt altarbord ersatte 1902 års bord. Tak och väggar avslammade i en gråaktig ton, läktarbarriär och orgelfasad målade i ljust grågul färg med rika guldförgyllningar, bänkinredningen utvändigt i blågrått och invändigt i en originell rödbrun ton, altarringen och predikstolen i en gulgrön ton. Elvärme. Arkitekt Johannes Dahl, Stockholm.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1957 - 1957 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt ritad av ingenjör Bengtsson vid Nya marmorbruks AB, Kolmården och skänkt av kyrkliga kvällssyföreningen.
År 1972 - 1972 Ändring - restaurering
Restaurering av orgelverket från 1938. Orgelfirman Bröderna Moberg i Sandviken.

Bröderna Moberg (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1977 - 1977 Brand
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppförd med användande av de kvarstående yttermurarna. Interiören dock helt förändrad.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1977 - 1977 Brand - delvis förstörd
Kyrkan från 1816-17 utbränd, torn och långhusets murar kvar. All fast inredning förstördes.

Eriksson, Jan, Kyrkorna i Västra Husby Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1978 - 1978 Nybyggnad
Kyrka i sten återuppförd, med användande av kvarstående yttermurar. Exteriören i stort sett återställd till sitt forna utseende medan interiören fick ny gestaltning med brutet tredingstak, i kordelen sakristia, körövningslokal och skrudkammare. Vid en arkeologisk undersökning undersöktes lämningar efter den romanska kyrkan då även en stenpackning till en förmodad träkyrka påträffades. Ingenjör Ture Jangvik K-Konsult.

Ture Jangvik (Arkitekt)

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv, Antikvarisk-topografiskt arkiv (Arkiv)

År 1978 - 1978 Arkitekturbunden utsmyckning
Mosaiker av Bengt- Olof Kälde, munk i klostret i Erlach, Österrike.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1979 - 1979 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten, krucifix och epitafium. Konservator Jörgen Bengtsson.

Jörgen Bengtsson (Konservator)

År 1979 - 1979 Fast inredning - orgel
Ny orgel av Hammarbergs orgelbyggeri i Göteborg.

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1979 - 1979 Återinvigning
Återinvigning av biskop Askmark.
År 2005 - 2005 Ändring - ombyggnad
Inklädning av lanterninen.