Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA JOHANNISBERG 1:2 - husnr 3, GÄSTFLYGELN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÄSTFLYGELN (akt.)

1700 - 1749

Östergötland
Motala
Östergötland
Tjällmo
Tjällmo församling
Linköpings stift
Johannisbergs säteri 2

Slott och herrgård - Flygel

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Flygelparet närmast huvudbyggnaden torde vara uppfört vid samma tid som huvudbyggnaden. Byggnaden är ett envåningshus uppförda i sten under brutet tegeltak med övre fallet valmat. Den södra gästflygeln har renoverats under 1980-talet och används i dag som bostadshus.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1989-03-17. Dnr 221-3870/88

År 1700 - 1749 Nybyggnad