Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LINKÖPING RAPPESTAD 14:1 - husnr 1, RAPPESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RAPPESTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1800 - 1802

Östergötland
Linköping
Östergötland
Rappestad
Vikingstads församling
Linköpings stift
Rappestad 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Den medeltida kyrkan var byggd av kalksten, förmodligen vid 1200-talets början. Senare under medeltiden tillbyggdes sakristia i norr och vapenhus i söder och på sydsidan tillkom ett gravkor av okänd ålder. Kyrkan utmärktes av sitt höga västtorn av okänd ålder, försett med en spira byggd av Gabriel Månsson på 1740-talet. Vid ett åsknedslag 1785 blev kyrkan illa skadad och 1799 beslutade sockenstämman att en ny kyrka skulle byggas direkt norr om den gamla kyrkan som revs. Som byggmästare engagerades Erik Fredberg från Örebro, som vid tiden arbetade med Charlottenborgs slo...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Vapenhus. Rivet 1785.
År 1800 - 1802 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Erik Fridberg (Fredberg) från Örebro (Byggmästare)