Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VADSTENA HOV 10:5 - husnr 1, MANGÅRDSBYGGNAD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MANGÅRDSBYGGNAD (akt.)

1700 - 1799

Östergötland
Vadstena
Östergötland
Hov
Vadstena församling
Linköpings stift
Hov 214

Jordbruk - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Manbyggnaden – Gården har en karaktäristiskt smal parstuga i två våningar typisk för äldre bondgårdar på östgötaslätten. Byggnaden uppfördes under 1700-talet som enkelstuga med murstock utmed ena långsidan. Den byggdes sedan till med en våning och under mitten av 1800-talet byggdes den till ytterligare till en parstuga i två våningar. Möjligen kan en stock som märkts 1776 datera den första påbyggnadsfasen.

Taket är täckt med enkupigt och handslaget tegel som ligger på öppen läkt understruket med kalkbruk. Vattbrädor och vindskidor är rödtjärade. De båda skorstenarna är murade i tegel med lätt utkragade krön. Skorstenarnas avslut oc...

Läs mer i eget fönster

År 1700 - 1799 Nybyggnad
År 1840 - 1859 Ändring - påbyggnad