Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KROKOM ÅKERSJÖN 1:37 - husnr 1, FJÄLLGLIM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FJÄLLGLIM (inakt.)

1931 - 1931

Jämtland
Krokom
Jämtland
Föllinge
Föllingebygdens församling
Härnösands stift
Åkersjön 254

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnadsminnets historik baseras till största delen på muntliga och nedskrivna uppgifter från Sigri Sahlin. Det nedskrivna materialet kommer att arkiveras på länsstyrelsen. (Nedan citerade partier är hämtade från detta material.) Småskollärarinnan Erika Söder anlände till Åkersjön i mitten av 1920-talet. Hon hade utbildat sig vid småskoleseminariet i Östersund och arbetat en tid i Ljusnarsberg i Bergslagen. Det var ont om arbete och Erika sökte därför tjänsten i Åkersjön, som då var en fjällby i väglöst land. Alfred Sahlin var vägarbetare och kom till Åkersjön 1929, då vägen till byn drogs fram. Han hade tidigare bl.a. arbetat med I...

Läs mer i eget fönster

År 1931 - 1931 Nybyggnad
Småskollärarinnan Erika Söder anlände till Åkersjön i mitten av 1920-talet. Hon hade utbildat sig vid småskoleseminariet i Östersund och arbetat en tid i Ljusnarsberg i Bergslagen. Det var ont om arbete och Erika sökte därför tjänsten i Åkersjön, som då var en fjällby i väglöst land. Alfred Sahlin var vägarbetare och kom till Åkersjön 1929, då vägen till byn drogs fram. Han hade tidigare bl.a. arbetat med Inlandsbanans framdragning. Erika var född i Norra Lit 1894 och Alfred i Håsjö 1888. Erika och Alfred gifte sig med varandra och uppförde 1931 ett hus mitt i Åkersjön, som kom att kallas ”Fjällglim”. KÄLLA: Beslut - byggnadsminnen, länsstyrelsen Jämtlands län, 2008-05-22. Dnr. 432-6916-06
År 1932 - 1932 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Husets innerväggar målades av en målare vid namn Sivertsson 1932 (förnamn okänt). KÄLLA: Beslut - byggnadsminnen, länsstyrelsen Jämtlands län, 2008-05-22. Dnr. 432-6916-06
År 1940 - 1949 Underhåll - takomläggning
Ursprungligen var taket täckt med spån, men försågs med pannplåt sannolikt på 40-talet. KÄLLA: Beslut - byggnadsminnen, länsstyrelsen Jämtlands län, 2008-05-22. Dnr. 432-6916-06