Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSKRONA KARLSKRONA 2:30 - husnr 23, CORPS-DE-GARDE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
CORPS-DE-GARDE (akt.)

1841 - 1842

Blekinge
Karlskrona
Blekinge
Karlskrona
Karlskrona stadsförsamling
Lunds stift
Kungsholmen 1

Försvarsväsende - Corpse-de-Garde

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Befästningsverken var mycket förfallna då Kungl. Maj:t år 1820 beslöt att bygga om Kungsholmen till huvudfästning vid inloppet till Karlskrona. Den nya fästningen planerades av Baltzar Cronstrand och byggnadsarbetena utfördes åren 1831-43 under ledning av Gustaf Elis Cronstrand.
Den redutt som på 1680-talet anlagts på ett skär norr om Kungsholmen förändrades till ett kraftigt slutvärn, Norra redutten, och byggdes samman med huvudbefästningen. Här anlades en cirkelrund sluphamn med hög sluttningsmur. Vidare bygges corps de garden och donjonen, kombinerade försvars- och förläggningsbyggnader.

KÄLLA: Skyddsföreskrifter 1993

År 1841 - 1842 Nybyggnad