Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄVLE NORR 4:1 - husnr 1, FLERBOSTADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLERBOSTADSHUS (akt.)

1877 - 1879

Gävleborg
Gävle
Gästrikland
Gävle
Gävle Heliga Trefaldighets församling
Uppsala stift
Norra Skeppargatan 16, Norra Skeppargatan 16A, Norra Skeppargatan 16B, Norra Skeppargatan 16C, Norra Skeppargatan 16D, Norra Skeppargatan 16F, Staketgatan 26

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Bostadshuset på tomten nr 1 i kvarteret Kollegan uppfördes 1877-79 efter ritningar av Gävlebyggmästaren Erik Ramström. Byggherre var magistern och godsägaren Carl Gustaf Säterstrand.

//...Ytterligare ett drag som ansluter sig till den förindustriella tidens borgargårdar är att bostadshusets entréer vändes åt gården som i sin tur nåddes via en körport från Skeppargatan.

I andra avseenden var byggnaden modern, framför allt genom sin standard; bland annat rinnande vatten i varje lägenhet. Förekomsten av tamburer var ett annat för tiden nytt, standardhöjande drag.

Även fasadarkitekturen i måttfull nyrenässans var i högsta grad tidsen...

Läs mer i eget fönster

År 1877 - 1879 Nybyggnad
År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad
Omkring år 1900 inreddes en butikslokal i gathuset.
År 1985 - 1986 Underhåll
Under åren 1985-86 genomgick fastigheten en omfattande renovering med målsättningen att bevara så mycket av den ursprungliga karaktären som möjligt. Renoveringen skedde med hjälp av statliga statliga bostadslån med tilläggslån. I gatufasaderna har originalfönstren med sina innanfönster kunnat bevaras. Invändigt har planlösning och rumsanvändning bibehållits med mycket små förändringar och ursprungliga snickerier har bevarats.