Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÖGANÄS KRAPPERUP 19:1 - husnr 14, KRAPPERUPS BORG Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRAPPERUPS BORG (akt.)

1570 - 1579

1735 - 1765

Skåne
Höganäs
Skåne
Brunnby
Brunnby församling
Lunds stift
Krapperupsvägen 409

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Efter nordiska sjuårskrigets fred 1570 ersattes Krapperups skövlade, medeltida sätesgård med en för senare delen av 1500-talet typisk borganläggning bestående av huvudlänga, två lägre fasta flyglar och på fjärde sidan en mur. I sitt nuvarande skick är borgen starkt präglad av genomgripande restaurerings- och ombyggnadsarbeten under 1600- och 1700-talen. I mitten av 1700-talet revs mittlängans tredje våning och försågs med högt valmtak. Gårdsfasadens mittrisalit tillkom samtidigt. Södra flygeln byggdes om på 1670-talet, medan norra flygeln vid 1700-talets mitt ersatte en äldre korsvirkeslänga. Slottet omges av en vallgrav. Huvudlänga...

Läs mer i eget fönster

År 1570 - 1579 Nybyggnad
År 1620 - 1629 Arkitekturbunden utsmyckning
Huvudlängans trädgårdsfasad i tegel pryds av sju-ddiga kritstensstjärnor - troligen inlagda av en medlem av ätten Gyllenstierna omkring 1620
År 1670 - 1679 Ändring - ombyggnad
Södra flygeln byggdes om på 1670-talet.
År 1735 - 1765 Ändring - ombyggnad
I mitten av 1700-talet revs mittlängans tredje våning och försågs med högt valmtak. Gårdsfasadens mittrisalit tillkom samtidigt.
År 1735 - 1765 Nybyggnad
Norra flygeln vid 1700-talets mitt ersatte en äldre korsvirkeslänga.