Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster AVESTA LAXEN 1 - husnr 1, KLOSTERSKOLAN I AVESTA

 Byggnad - Beskrivning

KLOSTERSKOLAN I AVESTA (akt.)
Exteriörbeskrivning
Skolbyggnaden är gestaltad i nygotisk arkitektur. Yttermurarna består av dubbla slaggstensmurar, och utrymmet dem emellan har fyllts med kolstybb för att rummen skulle bli varma och fuktfria. Genom specialgjutna slaggtegel har byggnaden försetts med flera medeltidsinspirerade detaljer. Särskilt utsmyckade är fönster- och dörromfattningar.
Byggnaden har en oregelbunden planform och består av ett våningsplan samt inredd vind under det höga sadeltaket. På taket reser sig ett klocktorn, med ett ännu fungerande Stjärnsundsurverk från tiden före 1830. Tornet har urtavlor åt samtliga väderstreck och siffrorna är belagda med bladguld. Taket är täckt med enkelfalsad plåt och bryts upp av flera takkupor klädda med spontad panel och smyckade med dekorativ gavelornamentering.