Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÖRNSKÖLDSVIK ULVÖN 5:16 - husnr 1, ULVÖ KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Ulvö Kapell (akt.), ULVÖ KYRKA (akt.)
Exteriörbeskrivning
En ny kyrka i nyklassicistisk/nygotisk stil uppfördes 1894 av byggmästare P. G. Hultman, som också stod för ritningen.

Rektangulär träkyrka med nord-sydlig orientering. Sakristia tillyggd 1924 i öster och torn i norr.

Kyrkan är byggd av timmer med fasad av stående vitmålad locklistpanel. Sockel av granit, bearbetad i kvader. Fasader med kannelyrförsedda pilastrar inramande fönstren och bärande en bred kornisch på väggytan under den profilerade takfoten. Sadeltaket är belagt med svartmålad plåt.

Entré i väster med kornischutformat överstycke, minnestavla med texten "Uppbygd under Oscar II regering MDCCCXCIV"; pardörr i trä, utvändigt klädd med falsad kopparplåt, invändigt blå målning. Trappa framför med gjuten grund, tre steg i trä, brun lasyr. Ramp från norr. Över entré ett rosettfönster i tornets övre plan. Ur tornets framskjutande nedre del skjuter klocktornet upp med kopparklädda ljudluckor i söder och väster. Tandsnitt i takfot, högt smalt torn med kopparplåt. Krönt med förgyllt kors på klot.