Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KRAMFORS INHOLM 4:1 - husnr 2, BJÄRTRÅ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Bjärtrå kyrka (akt.), BJÄRTRÅ KYRKA (akt.)
2006-01
Exteriörbeskrivning
Kyrkobyggnaden utgörs av en vitputsad gråstenskyrka, byggd 1844-47 av byggmästare Lars David Geting, delvis efter ritningar av Samuel Enander. Kyrkan, som står stabilt på berggrund, delvis i dagen, har ett rektangulärt långhus med torn i väster samt sedan 1907 ett smalare kor i Ö, som ursprungligen fungerade som sakristia. Den nuvarande sakristian ligger norr om koret. Sadeltaket över långhuset och det ursprungliga sakristietaket, nu kor, belagt med kopparplåt. På norra långsidan, vid den ursprungliga norra entrén, som sattes igen redan 1907, finns en utbyggnad, idag elcentral, tidigare uppvärmningscentral med kolbox, kopparplåt på taket även här.

Huvudingången genom tornet pryds av Oscar I:s monogram inom strålsol. Övrig ingång finns på södra långsidan. Dörrarna är helt kopparklädda. Fönstren, utbytta 1945, ett i tornet, fyra i långhuset, består av sex lufter med brunmålade bågar med fyra spröjsade glas i vardera. Fasaderna är sparsamt dekorerade, endast fd norra entren har en fronton i takfoten. Listverk saknas, dock kraftig, profilerad takfot. Tornet har en lanternin av trä, som ursprungligen var öppen. Numera försedd med tornur och snidade girlander. Lanterninen kröns av ett förgyllt kors.