Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND ÖSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ÖSTERGARN KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Östergarn kyrka (akt.), ÖSTERGARNS KYRKA (akt.)
2007-01
Exteriörbeskrivning
Östergarn kyrka har idag följande utseende:
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor, sakristia och långhus med takryttare.

Ytterväggar
Ytterväggarna är uppmurade av kalksten. De är ut- och invändigt putsade med kalkbruk och vitkalkade.

Yttertak och takryttare
Takryttaren är åttkantig och klädd med sågade stickspån på ett underlag snedkantade bräder. Höjden till vindflöjeln är ca 29 m.
Yttertaken är överallt täckta med enkupigt lertegel.

Fasader
Fasaderna är som nämnts putsade och vitkalkade.

Fönster
Fönstren har snickerifönster med blyinfattade glas, dock är glaset i korets södra fönster insatt i direkt i kalkstensomfattningen.

Portaler
Kyrkan har tre portaler, huggna av kalksten, varav den södra långhusportalen är försedd med figurdekorerade kapitäl. Den västra långhusportalen utgör kyrkans huvudingång.