Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MOTALA KLOCKRIKE 10:1 - husnr 1, KLOCKRIKE KYRKA (JOSEPHINE KYRKA)

 Byggnad - Beskrivning

KLOCKRIKE KYRKA (JOSEPHINE KYRKA) (akt.)
2005-11-02
Exteriörbeskrivning
Exteriör beskrivning
Klockrike kyrka är orienterad i öst-västlig riktning och består av ett rektangulärt långhus som i öster inrymmer kor, sakristia och väntrum, samt ett torn i väster. Kyrkan är uppförd av sten och tegel och de vita fasaderna är spritputsade med slätputsade omfattningar och dekorativa detaljer, som t ex en profilerad list i fönsteröppningarnas nederkant. Sockeln är spritputsad och avfärgad i grått. Tornets väggliv avslutas uppåt med en konsollist och kröns av en huv med en öppen trälanternin målad i gult. Det relativt flacka sadeltaket, som ursprungligen var spåntäckt, är sedan 1967 belagt med kopparplåt. Även tornhuven, ståndrännor, stuprör och fönsterbleck är av kopparplåt. De symmetriskt placerade fönsteröppningarna är rundbågiga med brunmålade gjutjärnsbågar med dekorativ spröjsning. Bågarna är inmurade direkt i väggen. Huvudingången är via tornet i väster, men en ingång finns även centralt på södra sidan av långhuset. Västportalen har en rakavslutad rusticerad omfattning med en låg stickbågig dörröppning. Den grönmålade dubbeldörren är sannolikt originaldörren med spegelindelning med en nedre räfflad fyllning. Över porten finns en minnestavla av kalksten med följande inskription: KYRKAN JOSEPHINA SAMMANBYGGD AF KLOCKRIKE OCH BRUNNBY FÖRSAMLINGAR UNDER KONUNG CARL XIV JOHANS 8DE REGERINGSÅR 1826. Sydingången är placerad i en rusticerad mittrisalit. Den södra porten har i stort sett samma utformning som den västra, men är eventuellt en kopia från 1985 av den ursprungliga dörren. En äldre kalkstenhäll ligger som trappsten. Även mitt på långhusets norra sida finns en mittrisalit, men med ett fönster. På östra sidan finns en liknande port till sakristians förstuga och på tornets nordsida en ingång till en f d likbod med en rundbågig enkel plankdörr med äldre smide. Den f d likboden är inrymd under torntrappan och används som förråd.