Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÅRE KALLS PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, KALLS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

KALLS KYRKA (akt.)
Exteriörbeskrivning
Kalls kyrka uppfördes 1862-66 efter ritningar av Emil Edvard von Rothstein. Johan Nordell från Gävle anlitades som byggmästare. Den består av långhus med tresidigt avslutad korabsid i öster, torn i väster med vapenhus i bottenvåningen och vidbyggd sakristia i sydost. Kyrkans exteriör präglas av nyklassicism med inslag av medeltidsinspiration och nyrenässans. Den har bland annat framskjutande gavelpartier och blinderingar på de putsade fasaderna.

Den putsade sockeln är målad grå. Murarna är uppförda av sten. De vitputsade fasaderna har rundvälvda fönsteröppningar och inslag av blinderingar. Hörnlisenerna har samma kulör som kyrkans väggar. På både norra och södra fasaden är fasaden centralt framskjuten med ett gavelparti. På norra fasaden finns där en portal medan det på södra fasaden är ett fönster. Korabsidens sidor kröns av trekantsgavlar, som bär radiellt utgående sadeltak. Det finns blinderingar i form av kors på trekantsgavlarna. Ingångar finns i tornets bottenvåning och på långhusets nordfasad, eftersom det är härifrån man nalkas kyrkan. De kopplade mycket höga dörrarna är kopparbeslagna. Fönstren är målade röda. Det finns sex rundbågiga fönster på norra väggen samt ett runt fönster ovanför norra entrén, tre rundbågiga fönster i korabsiden och fem fönster på södra väggen. På södra fasaden ligger sakristian. Den har mindre rundbågiga fönster med endast en båge, två åt öster och två åt väster samt två blindfönster mot söder. Solbänkarna täcks av en plåt med putskant.

Långhuset har flackt sadeltak, liksom sakristian. De täcks av en skivtäckt, falsad kopparplåt med förskjutna falser (lagt 1970) precis som korabsidens tak och lanterninen. Ursprungligen hade samtliga tak spån. Tornet har ljudöppningar med kopplade luckor och tandlist. Tornet kröns av en låg men spetsig spira som står på muren, även den täckt av kopparplåt. Spirans träkonstruktion revs 1971 och istället byggdes en ny spira av en stålkonstruktion med samma utseende som originalet. Tornspiran har luckor i kopparplåt som skjuter ut likt takkupor med sadeltak. På tornet ovanför huvudentrén i väster finns en förgylld inskription på en stenplatta, ”Byggd under konung Carl DXVBLG” d.v.s. 1866