Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HANGVAR KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HANGVAR KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hangvar kyrka (akt.), HANGVARS KYRKA (akt.)
2008-01
Exteriörbeskrivning
Kyrkan är enhetligt romansk, enda undantaget utgör sakristian som är betydligt yngre. Kyrkan består av kor, långhus och ett torn i väster.

Ytterväggar
Väggarna är uppmurade av kalksten, omfattningar delvis av tegel. Utvändigt är kyrkan putsad och vitkalkad, omfattningar och hörnkedjor undantagna.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är av sedvanlig gotländsk, åttkantig modell, klädd med snedkantade bräder (s.k. tornpanel). Panelen är tjärad utvändigt. Höjden till flöjeln är ca 46 m.

Stommen är tillverkad av bilade virken, lagad och förstärkt med sågade virken. Högbenen är försedda med offerreglar. Spiran kröns av en vindflöjel. Hörntrianglarna har täta undertak av oljehärdade träfiberskivor.

Kyrkklockan hänger i tornets klockvåning. Vattendäcket under klockan består av ett trädäck (det gamla trädäcket är bevarat under) klätt med asfaltpapp, upphöjt i mitten och i hörnen. Vattnet rinner ut genom samtliga ljudgluggar. Plåtklädd trälucka över uppgångshålet.

Yttertaken över långhus, kor och sakristia är täckta med enkupigt lertegel på täta undertak av ospåntad panel (falar från äldre faltak på långhuset, ny panel på koret). Enkla vindskivor av tjärat trä.

Konstruktionen över kor och långhus består av sågade virken, lagningar utförda i sågade virken, delvis förstärkta med järnband.

Sakristian har ett sadeltak vars konstruktion inte är besiktigad.
Hängrännor och stuprör finns på korets nordöstra takfall samt på båda sakristians takfall, markinfiltration.

Fasader
Fasaderna är putsade med kalkbruk och vitkalkade, hörnkedjor och omfattningar frilagda - dessa består av fint huggen kalksten och tegel. Koret och långhuset har ingen sockel. Tornet har en låg skråkantad sockel.

Fönster
Fönstren i koret är rundbågiga – en öppning mot öster och en åt söder, båda fönstren är placerade nära ytterväggens liv. Långhusets enda fönsteröppning är spetsbågigt med masverk och mittpost. Tornet har ett liknande fönster i sitt norra murverk. Omfattningar, masverk och mittposter av fint huggen kalksten. Samtliga av kyrkorummets öppningar har blyspröjsade fönster monterade i stenkarmen.

Åt norr har sakristian två rakslutna snickeribågar, två bågar om fyra lufter. En båge med gångjärnsbeslag. Invändigt är öppningarna försedda med järngaller.
Tornets ljudgluggar kopplade om två åt vart väderstäck har tegelornerade kalkstensomfattningar, bågar och kolonnetter med tillhörande bas och kapitäl av kalksten. Gluggarna är försedda med fågelnät av pälsdjursnät på träramar, och solbänkarna är klädda med asfaltpapp. I tornets södra och västra fasader finns vardera en rektangulär ljusglugg invändigt försedda med pälsdjursnät.

Portaler
Portalerna (3 st.) är huggna av kalksten samtliga romanska. Korets och tornets portaler är båda rundbågiga, har arkivolt. Den förra är försedd med konturerad tympanon. Långhusportalen är tvåsprångig med kolonnetter placerade i sprången. Tympanon är fyrbladig. Ovan portalen ett krönt manshuvud på både ut- och insidan. Långhusportalen är kyrkans huvudentré.

Kor- och långhusportalernas portblad har utvändigt liggande panel, målade i ljusbrunt. Båda bladen är försedda med fönsteröppningar, långhusportalen med spröjsar. Den förra portalen har liksom tornportalen invändigt vindfång. Korportalen med enkeldörr och tornportalen med dubbeldörr. Tornportalens dörrblad består av stående bräder, tjärade.