Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BOXHOLM BOXHOLMS KYRKA 1:1 - husnr 1, TIMMERÖ KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Timmerö kapell (akt.)
2010-01
Exteriörbeskrivning
Kapellet ligger i nordöst/sydväst med huvudingången i nordöst. Den äldre delen består av
långhus och indraget kor och tillbyggnaden från 1992 utgör en lägre entrédel. Kapellet är
byggt i en våning med hel källare under det ursprungliga kapellet. Sockeln är av röda
granitskivor och i tillbyggnaden från 1992 är den gjutna sockeln målad i en liknande röd
kulör. Fasaderna är slätputsade och avfärgade i vitt, svagt brutet med gult. Kapellet har ett
sadeltak täckt med skifferplattor på den äldre delen och nya delens separata sadeltak är
skivtäckt med svartmålad falsad slätplåt med parallella hakfalsar. Kapelldelens tak kröns på
var gavelspets av ett kors, där korsarmarna avslutas med kopparkulor. Hängrännor och stuprör
med runda böjar.

I kor och långhus är det rundbågiga fönster med vitmålade träbågar och spröjsverk. Fönstren
är indelade i en övre och en undre del och sitter samlade i grupper. I entrédelen finns ett
rakslutet enluftsfönster mot norr och två mot söder med isolerglas. Dessutom finns tre
rundbågiga fönster med vitmålade och spröjsade träbågar på entrédelens norra långvägg.
Källarfönster. Både entrén i nordöst och källarnedfarten i sydväst har rakslutna pardörrar,
troligen i ek, med panel i rutmönster och dekorativa låsbrickor och portklappar. Till källaren
är det två dörröppningar i en vägg av terrazzo eller liknande cementmaterial. Entrén i nordöst
är inbyggd under sadeltak med trappor och en handikappramp i granit. Till rampen hör ett
räcke i smidesjärn.