Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster EDA JÄRNSKOGS KYRKA 1:1 - husnr 1, JÄRNSKOGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

JÄRNSKOGS KYRKA (akt.)
2003-03-03
Exteriörbeskrivning
Kyrkobyggnaden har ett rektangulärt långhus med spritputsade murar och tresidigt avslutat kor i öster. Ingång i väster genom västtorn som är försett med en nyklassicistisk överbyggnad av trä i två våningar. Långhuset är täckt av ett brant, valmat sadeltak med diagonallagt skiffer från Glava. De vita murarna bryts upp av rundbågade fönster. Sakristia i öster med sadeltak.

Kyrkan vilar på en gråmålad sockel. På varje långsida finns två fönster samt två i de snedställda korväggarna. Fönsterkarmarna är grönmålade medan bågarna är vita. Fönsterbleck av koppar. Hängrännor och stuprör också av koppar. Vitmålad takfot av trä. Tornets dubbelport, som ligger infälld i muren, är rektangulär och är klädd med brunmålad rombställd panel. Dörröverstycke av trä med år för kyrkans renoveringar inristade. Ovanför detta ett runt fönster. Mot norr och söder rundbågefönster. Tre järnband håller samman tornets murkonstruktion. Under takfoten finns två brunmålade tornluckor på varje sida. Den tvåvåniga tornöverbyggnaden består nertill av en fyrkantig lanternin med utskjutande hörnpartier försett med ett rundbågat fönster på var sida. Den övre lanterninen är mindre, åttkantig och försedd med ett rektangulärt fönster på varje sida. Överst finns ett förgyllt kors på kula.
Sakristian är murad av natursten och sadeltaket är lagt med rektangulärt småskiffer. De vitputsade väggarna är försedda med rektangulära fönster i två våningar mot öster och en rektangulär dörr mot söder.