Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HUDIKSVALL FORSA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, FORSA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Forsa kyrka (akt.), FORSA KYRKA (akt.)
2003-06
Exteriörbeskrivning
Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, sakristia i norr samt västtorn. Kyrkans nyklassicistiska exteriör är tidstypisk med vitputsade murar, kraftigt profilerad taklist och lisener. Fönsteröppningarna är rundbågiga på långskeppet och den östra gaveln medan den västra gaveln och tornet är försedda med runda fönster. Ovan portalerna och högst upp på den östra väggen är lunettfönster placerade. Det nyklassicistiska intrycket förstärks av tornets arkitektoniska element i form av kolonner och rundbågiga överliggare som omsluter tornluckorna samt lanterninens frontoner åt de fyra väderstrecken där tympanon är dekorerat med solmotiv. Takfoten på tornet och lanterninen är utsmyckade med tandfriser. Sadeltaket över långskeppet är sedan 1965 täckt av ett kopparplåttak. Murarna är kalkavfärgade i en rent vit kulör, fönstren är målade med rödbrun linoljefärg och sockeln är ljusgrå.