Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÄVLE BRYNÄS 56:4 - husnr 1, STAFFANS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

staffans kyrka (akt.), STAFFANS KYRKA (akt.)
2008-08
Exteriörbeskrivning
Arkitekt Knut Nordenskjöld skapade Staffans kyrka med en blandning av traditionella material och nya tekniska lösningar och konstruktioner. Arkitekturstilen är en kombination av historiska stildrag och dåtidens nya strömningar. Konstruktionen är i tegel och cement. Sockeln är utförd i grovhuggen sandsten med breda fogar. Fasaderna är slätpustade med kalkbruk och färgade i ockra som genom åren har lakats ur och åstadkommer en guldskimrande effekt. På västra och norra fasaden finns dekorativa element i form av ett ängelmotiv i relief ovanför västentrén och skulpturen St. Staffan på en konsol under en baldakin på norra tornmuren. Portar och takfall är klädda med kopparplåt, liksom den högresta lanterninen som kröner tornet. Kyrkan består av ett rektangulärt treskeppigt långhus med ett smalare, rakt avslutat kor i öster. Tornet har en otraditionell placering på norra sidan medan huvudingången är belägen på västra sidan genom att långhuset delats av till en förhall. Sakristian är rund till formen och är förbunden med korets norra vägg genom en förbindelsegång. Den södra fasaden har en rektangulär utbyggnad som inrymmer dopkapellet och ett vidbyggt vapenhus med rusticerade fasader som numera innehåller vaktmästeri.