Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HALLSTAHAMMAR BERGS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, BERGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BERGS KYRKA (akt.)
2005-10
Exteriörbeskrivning
Bergs kyrka omfattar ett medeltida långhus med kor under samma koppartäckta sadeltak, samt på norra sidan en sakristia utvidgad till dagens storlek år 1773. Murarna består av gråsten upp till ungefär 2/3 och tegel ovanför. Sockelns mur är oputsad, bestående av stora stenar och breda fogar. I övrigt är fasaderna spritputsade, hörn och omfattningar slätputsade. Kalkavfärgning har skett i svagt grå nyans. Östra gaveln pryds av slätputsade band och en markant blindering, samt tre långsmala nischer. Norra sidan har en och södra sidan fyra stickbågiga fönsteröppningar. De kopplade fönsterbågarna från 1951 har yttre rutor av blyinfattat antikglas. Fönstersnickerierna är målade med grå oljefärg. Portalen i väster är utformad i nyklassicistisk stil, tillkommen vid en stor kyrkoförnyelse 1853. Pardörren är samtida, klädd med fururomber infästa med smidd spik. Ovanför sitter ett runt fönster.