Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SÄFFLE LÅNGSERUDS KYRKEBOL 2:1 - husnr 1, LÅNGSERUD KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

LÅNGSERUD KYRKA (akt.)
2002-05-13
Exteriörbeskrivning
Kyrkan har en barockinspirerad korsformig plan med vapenhus i söder och väster samt sakristia i öster. Den är timrad av fyrkantigt liggtimmer med spånklädda fasader och ett spåntäckt tak. En fristående klockstapel har motsvarande fasadbeklädnad. Taken är tjärade, väggarna falurödfärgade och snickeridetaljer såsom fönster, omfattningar och dörrar och portar är oljefärgsmålade vita. Kyrkans tak är till formen ett korstak med valmade gavlar. Vid takfoten svänger taket ut i en mjuk form och alla hörn har svag solfjädersform. Över vardera läktare i söder, väster och norr, finns takkupor under sadeltak. Taket har brädor som nockutförande. Kyrkan är timrad av fyrkantsbilat timmer utan knutar men med vertikala förstärkningar, inklädda i spån. Kyrkans fönster är till huvuddelen rundbågiga och småspröjsade. Regnvattenssystemet är av koppar, vapenhuset har skarpa krökar, övriga delar mjuka. Entré sker från vapenhus i väster och söder eller via korsarmen i norr och genom sakristian. Vid entrén söder en trappa i granit, 4 steg. Vid sakristian trappa med trappsteg av skiffer och enkelt rakt smidesräcke.