Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster OVANÅKER MATTSMYRAN 4:9 - husnr 1, MATTSMYRA KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Mattsmyra kapell (akt.), MATTSMYRA KAPELL (akt.)
2006-07
Exteriörbeskrivning
Kapellet som ligger i öst-västlig riktning har en rektangulär grundplan med en smalare och lägre sakristia bakom altaret mot öster. Ingångar finns mitt på den västra gaveln samt via en dörr i sakristians norra vägg. Byggnaden vilar på en stensockel av huggen natursten och fasaderna utgörs av vitmålad fasspontpanel indelad i fält med pilastrar mellan fönstren samt listverk. Den nedre delen av panelen är stående upp till fönsterbröstningshöjd och däröver liggande. Fönstren är spetsbågiga med spröjsat glas. Kapellets gavlar har båda stora sexkantiga fönster. Fönster och dörrar är brunmålade med vita foder. Ursprungligen var byggnadens fasader målade lika interiören, dvs endast oljade med olika pigmentering, vilket var vanligt när kapellet uppfördes. Då denna målningsbehandling ej är tålig för väder och vind blev byggnaden relativt tidigt (senast 1917) vitmålad och därefter har den behållit den färgsättningen. Kapellet täcks av ett brant tegelimiterande plåttak från 1980-talet, men var tidigare tegeltäckt och ursprungligen pappklätt. Mitt på taket reser sig en smal takryttare av trä som kröns av en hög spira. Taket är även dekorerat med vindskivedekorationer av trä samt höga träkors vid gavelspetsarna. På taket sitter en hög tjärad tegelskorsten från 1920-talet som berättar om äldre tiders uppvärmning av kapellet