Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÖREBRO LILLKYRKA-EKEBERG 1:7 - husnr 2, LILLKYRKA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

LILLKYRKA KYRKA (akt.)
2005-07-27
Exteriörbeskrivning
Lillkyrka kyrka har ett rektangulärt långhus med rundat korutsprång i öster, sakristia i norr och torn i väster.

Tak: Långhuset är täckt av ett brutet tak med ett rundat takfall över korutsprånget, sakristian täcks av ett valmat tak. Samtliga tak är täckta med skiffer. Tornhuven med öppen lanternin är klädd med kopparplåt. Lanterninen kröns av ett förgyllt kors på en kula. Hängrännor och stuprör är av koppar.

Fasad: Kyrkan är spritputsad med slätputsade listverk och omfattningar, samtliga är avfärgade i vitt. Sockeln är påmålad i grått. Långhuset har en profilerad taklist och tornet har en putsad takfris med konsoler och i övrigt en profilerad takfot av trä.
I södra fasaden finns två svartmålade plåtdörrar som leder till gravkamrar. Över den östra dörren finns en kvadratisk sandstensplatta med friherrliga ätten Leijonhufvuds vapen i relief.

Fönster: kyrkans fönster är svagt spetsbågiga med runda fönsternischer. Fönstren är indelade i sex lufter. Fönstersnickerierna är av trä. Fönsterkarmen, mittpost samt tvärpost är klädda med järn. Varje luft är indelad i mindre rutor med spröjs av trä. Långhusets fönster har gammalt fönsterglas. Fönstren är målade i en brunröd kulör lika portarna. Långhuset har solbänkar av natursten.

Sakristians har rektangulära fönster i norr och i öster med båge och spröjs av trä, målade i en brunröd kulör. Mellan ytter- och innerbåge finns ett galler av järn. Fönstren är försedda med fönsterbleck av koppar.

Tornet har ett runt fönster med bågar och spröjs av trä, målat i lika kulör som övriga fönster.

Dörrar: kyrkans västra portal består av en rundbågig djup hålkäl med en stickbågig pardörr av trä målad i en brunröd kulör. Porten har fiskbensformigt snedställda brädor med rombliknande mönster. Entréerna på långhuset i söder och norr är lika den i tornets västra fasad. Ytterportarna i söder och norr är från 1781.