Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARBERG APELVIKSHÖJD 5 - husnr 1, APELVIKSHÖJDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

APELVIKSHÖJDS KYRKA (akt.)
2002-04-08
Exteriörbeskrivning
HELHET- Apelvikshöjds kyrka är en vitputsad anläggning uppförd med en hög del rymmande kyrka i öster, sammanbyggd med en hästskoformad låg del, rymmande ett kyrktorg, sakristia, samlingssal, kök, hall, toaletter och grupprum i väster.
FASAD- Kyrkans fasader är vitputsade med en sprutad stänkputs. Grund av betong.
PORTAL- Huvudentrén ligger i ett vindfång med välvt plåttak och skjuter ut i nordvästra vinkeln, mot den hästskoformade innergården i norr. Dörrarna mot gården är av svartmålat trä med böjda mässingshandtag.
Mot söder har samlingsdelen balkongdörrar och en plattbelagd uteplats/terrass.
FÖNSTER- Fönstren är vita, isolerglas med täckplåtar av zinkplåt och dropp- och fönsterbleck av svartlackerad plåt. Ett högrest korfönster mot sydost. 2 st kvartsformade rundbågeformade fönster, i västra lågdelens norra gavel. 1 st lunettformat fönster i västra lågdelens södra gavel. 2 st diagonalspröjsade, kvartsformade rundbågar till sakristia i östra lågdelens södra fasad.
TAK- Högdelen har ett brutet, glasat hörn i koret mot sydost. Taken är belagda med enkupigt rött tegel. Det har täckplåtar, vindskivor och vattenavrinningssystem av svartlackerad plåt.
Takfotslåda av svartmålat trä. I högdelens västra nock sitter ett svart kors. I östra lågdelens nock finns ventilationshuvar med böjda takfall. Takstegar av galvaniserat stål, omålade. Välvt/rundbågeformat plåttak över huvudentréns vindfång.
ÖVRIGT- Utskjutande entrévindfång med välvt tak och lunettfönster i nordvästra hörnet mot innergården i norr.
Glasparti från kyrktorg, hall och kapprum mot gården i norr.
Sydfasadernas tre östra knutar är brutna och fönsterförsedda.
Sydfasadens mittparti, till samlingssalen, har ett utskjutande burspråk med balkongdörrar och trappor mot en uteplats.
Källarförråd under sakristian med ingång från sydvästra hörnet, en vit beklädnadsdörr.
1 st rundfönster i högdelens västra gavelfasad
En utskjutande "luta" (innehåller barngrupprummets köksdel) mot väster.