Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARIESTAD ODENSÅKER 14:1 - husnr 1, ODENSÅKERS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ODENSÅKERS KYRKA (akt.)
2004-09-30
Exteriörbeskrivning
ODENSÅKERS KYRKA - Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, tresidigt avslutat kor i öster, sakristia norr om koret och i väster ett kraftigt torn med sluten, åttkantig lanternin. Tornet är i söder av samma bredd som långhuset. Mot norr är långhuset ca fem meter bredare än tornet.
FASAD - Kyrkan är troligen uppförd av sandsten. Fasaderna är slätputsade med en gråmålad, putsad, ej utstående "sockel". I tornets nordfasad är en igensatt port, troligen 1700-tal. Den rundbågiga porten markeras genom att fasaden här utgörs av är oputsad sandsten. Den svarta, åttkantiga trälanterninen har höga, rektangulära blindfönster på alla sidor. Utmed sakristians östra fasad finns en gravtumba.
PORT - I huvudentrén i väster finns en svartmålad port med fyra speglar och ett lunettfönster över. Framför porten är ett trappsteg och ett vilplan av granit samt vid varje sida en handledare utmed fasaden. Porten och fönstret är placerade i en rundbågig nisch. Långhuset har i väster, norr om tornet, en port i form av en svart pardörr med kalksten framför. Varje dörrblad pryds av tre speglar. Sakristians västport utgörs av en rektangulär, plåtskodd dörr, troligen 1700-tal. Plåten är lagd i lameller och häröver i korsform med blommor. Framför porten ligger en kalksten.
FÖNSTER - I långhuset finns i söder respektive norr tre segmentbågiga, svarta fönster med korspost. Varje luft indelas genom spröjs i sex rutor. Fönstren är placerade i segmentbågiga nischer med solbänkar av äldre kalkstenar. I en segmentbågad nisch i sakristians nordfasad finns ett svart, segmentbågat fönster med mittpost. Varje luft är spröjsad i åtta rutor. Tornet har i varje väderstreck en rundbågig ljudglugg med jalusiluckor. Under ljudgluggarna sitter solbänkar av kalksten. I väster, söder om porten, är en mycket liten, kvadratisk tornglugg och i södra tornmuren två rektangulära små gluggar (i läktarvåning respektive andra tornvåningen).
TAK - Långhuset har ett något svängt, spåntäckt sadeltak, valmat över koret. Över sakristian är ett valmat sadeltak med svartmålad plåt. Tornet har karnisformad huv med svart plåt och lanterninen ett avsmalnande lågt kägeltak, uppdraget till en spira med plåtkors. Kyrkan har stuprör och rännor av järnplåt.