Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORGHOLM KÄLLA 2:1 - husnr 1, KÄLLA GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

KÄLLA GAMLA KYRKA (akt.)
1995-08-25
Exteriörbeskrivning
Den medeltida kyrkobyggnaden är en rektangulär, mycket hög byggnad med spritputsade fasader och spånklätt sadeltak. Kyrkan har förhöjts med två våningar redan under medeltiden, vilket ger den ett fästningsliknande intryck. I söder finns ett medeltida vapenhus och i norr en sakristia från 1761, båda med yttertak av kalkstensflisor. Korets östra fönster är medeltida och i murarna finns spår av andra medeltida fönster, bl.a. en liten fyrpassformad fönsteromfattning inmurad i västra gavelröstet. De större fönstren i kyrkorummet har tillkommit på 1700- och 1800-talen. Innanför vapenhuset finns den ursprungliga södra portalen kvar och även koret har en medeltida ingång. Ingången i väster härrör från ett senare tillfälle.