Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERVIK UKNA KYRKA 1:1 - husnr 1, UKNA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

UKNA KYRKA (akt.)
2004-10-05
Exteriörbeskrivning
Kyrkan är orienterad i nordost-sydvästlig riktning och är uppförd som en helt symmetrisk anläggning med rektangulärt kyrkorum avslutat i nordost med en korabsid och i sydväst med en motsvarande halvcirkelformad utbyggnad. Sakristia finns i nordost och torn med lanternin på motstående sida. Murarna är uppförda av tegel. Fasaderna är spritputsad med slätputsade omfattningar och hörn, samt avfärgad i vitt. Sockeln är av fogad sten, och är olika hög vid olika delar av fasaden. Långhuset har sadeltak som är täckta av plastbelagd svart plåt. Även tornets och lanterninens tak är täckta av samma typ av plåt, liksom absidernas kägeltak. Fönsteröppningar och portaler är rundbågiga, förutom i sakristian. Ingångar genom torn och portal på sydsidan. Ovan båda ingångar finns lunettfönster. Separat ingång i sakristian med dörr av järn från den gamla kyrkan. Fönster, med goticerande spröjsverk, av gjutjärn målade i svart. Tornet är kraftigt och har ljudluckor i grupper om tre i var väderstreck. Ett runt fönster mot sydost. Lanternin av trä.