Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM WAHRENBERG 10 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2007-04-25
Exteriörbeskrivning
Denna byggnad från början av 1970-talet inrymmer kontor och en restaurang. Byggnadens höjd är 7 våningar med en indragen takvåning. I väster ansluter huset till det stora parkeringshuset i kvarteret Wahrenberg 11, som byggdes på med bostäder på 1990-talet. Detta parkeringshus/bostadshus är bredare än byggnaden i Wahrenberg 10.

SOCKEL- Slät betongsockel i den bevarade södra delen av arkaden mot Brunkebergstorg,

BOTTENVÅNING- Bottenvåningens indragna arkad mot Brunkebergstorg är till största delen inbyggd med lokaler för restaurang, samt vid hörnet Brunkebergstorg/Vattugatan även med ett snedställt entréparti till husets kontorsvåningar. Arkaden har stora kvadratiska grå betongpelare i fasadlivet med samma vertikala räffelmönster som fasadens övriga betongpartier. De är fortfarande fristående nära byggnadens södra och norra hörn, i övrigt är de inbyggda i restaurangens fasad vars stora fönster har natureloxerade aluminiumplåtar under och över. De bevarade delarna av arkaden vid byggnadens norra och södra hörn har undertak i vitt skivmaterial och röd kassettplåt, samt nedåtriktade belysningsarmaturer i grå plåt, respektive runda downlights. I arkadens norra del finns fasadpartier i grå granit, inte ursprungliga

Mot Herkulesgatan och Vattugatan är bottenvåningen indragen och utförd i rektangulära grå prefabricerade betongelement med särskilt räffelmönster; vertikala, trekantigt utskjutande, "lister". Det undertak som bildas av de utskjutande övervåningarna är utfört i rödlackerade plåtkassetter.

FASAD- Rödlackerad plåt och svart genomfärgat glas. Fasaderna artikuleras av stående och utskjutande "ribbor" i röd plåt (parställda mot Brunkebergstorg) som löper från tak till våning 1 tr. Det svarta glaset är placerat som bröstningar under alla fönster, men finns även överst på fasad vid taket. Plåtribborna bildar ett vertikalt raster på fasaderna, vilket mot Brunkebergstorg balanseras av den horisontala verkan som skapas av glasbröstningarna. Den rödlackerade plåten är även utformad som släta kassetter i våning 1 tr., direkt över bottenvåningen.

Mot Herkulesgatan och Vattugatan är fasadernas västra sidor samt takvåningen utförd i rektangulära grå prefabricerade betongelement med särskilt räffelmönster; vertikala, trekantigt utskjutande, "lister". Dessa delar av fasaderna är indragna från övrigt fasadliv

ENTRÉER/DÖRRAR- Snett indraget dörrparti i arkadens södra del nära Herkulesgatan, till parkeringshus Wahrenberg 11. Två glasade dörrar i natureloxerad aluminium med sido- och överljus. Tryckplattor i svart plast. Undertak i blank aluminiumpanel. Skyltlåda över entrén; "P-hus Gallerian". Detta är sannolikt husets enda bevarade ursprungliga entréparti.

Glasad restaurangdörr mot Brunkebergstorg i natureloxerad aluminium med överljus.

Entré till kontorsvåningar vid hörnet mot norr, Brunkebergstorg 5; i ett utbyggt helglasat parti i rostfritt stål. Glasade dörrar i rostfritt stål, med överljus och slät stålplåt mellan.

FÖNSTER- Rektangulära enluftsfönster i röd plåt, på hela fasaden mot Brunkebergstorg samt vid sidorna av de delar av fasaderna mot Vattugatan och Herkulesgatan som är klädda i plåt.

Skyltfönster i arkaden, i söder nära Herkulesgatan, i natureloxerad aluminium. Liggande övre fönster i svart genomfärgat glas. Detta är sannolikt husets enda bevarade ursprungliga skyltfönster.

Restaurangfönstren i bottenvåningen mot Brunkebergstorg är utförda med ramar och spröjs i natureloxerad aluminium med platt profil. Röda tygmarkiser.

ÖVRIG BYGGNADSDEL- Vita flaggstänger på taket. Fasadskyltar över bottenvåningen; Taverna Efes.

TAKVÅNING- Indragen takvåning som har fasad i prefabricerade betongelement, med utskjutande stående "pilastrar" mot Brunkebergstorg. Mot Vattugatan samt Herkulesgatan rektangulära grå prefabricerade betongelement med särskilt "räffelmönster"; vertikala, trekantigt utskjutande, "lister". Taklist i orange plåt. Takterrass med singelbeläggning.

TEKNIKVÅNING- Två mycket höga uppbyggnader för teknikinstallationer, utförda i en pseudoklassicistisk stil med ej utrett fasadmaterial, sannolikt puts och trä, alternativt plåt. Kulörerna är beige och vitt. Höga fläktgalleröppningar. Uppbyggnaderna är ej ursprungliga, utan härrör från 1990-talets påbyggnad av parkeringshuset i Wahrenberg 11.

TAK- Platt papptak med singelbeläggning

FÖRÄNDRINGAR- Den ursprungliga längsgående arkaden i bottenvåningen mot Brunkebergstorg är till största delen igenbyggd. Sockel i bevarad del av arkad ej ursprunglig. Restaurangfönster, restaurangdörr samt entréparti Brunkebergstorg 5 är ej ursprungliga. Takuppbyggnaderna är ej ursprungliga.