Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTERÅKER MELLANSJÖ 3:3 - husnr 1, LJUSTERÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1163

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LJUSTERÖ KYRKA (akt.)

1751 - 1755

1751 - 1755

1894 - 1894

Stockholm
Österåker
Uppland
Ljusterö
Ljusterö-Kulla församling
Stockholms stift
Mellansjövägen 45

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Exteriör

Inventeringsår 2004

Kyrkan har en till planen nästan oktagonal form med ett tresidigt avslutat kor i öst. I norr ansluter en sakristia och i väst ett vapenhus. Vapenhuset har en överliggande tornbyggnad med lanternin och spira krönt av ett kors. Huvudentrén är förlagd till väst men ingång finns även i söder och till sakristian. Kyrkan har en panelad timmerstomme med sockel murad av sprängd gråsten.

Utvändigt präglas kyrkan av snickarglädje med sin omväxlande stående och liggande fasspontpanel som är indelad med lister och utsmyckad med kontursågade brädor. Utsmyckningarna har ett nygotiskt formspråk med strävpelare och dörr- och fönsteröppningar inramade..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

  • Trä - Liggtimmer

Inventeringsår 1998

  • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

  • Trä - Träpanel, fasspontpanel

Inventeringsår 1998

  • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2004

  • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

  • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1998

  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

  • Plåt - Koppar
Interiör

Inventeringsår 2004

Vid 1894-års omgestaltning nyinreddes även kyrkorummet med nya vägg- och takmaterial och ny fast inredning. Kyrkorummet är hållet i vitt och blått

Läs mer i eget fönster