Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV OLSMOSSEN 2 - husnr 1, MUNKEGÄRDEKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3585.16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MUNKEGÄRDEKYRKAN (akt.)

1996 - 1997

1996 - 1997

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Kareby
Kungälv-Ytterby församling
Göteborgs stift
Munkegärde centrum 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

MUNKEGÄRDESKYRKAN är en långsträckt, rektangulär byggnad där kyrkorummet är den högsta och bredaste delen. Kyrkorummet består av kyrksal, smalare korparti med rak avslutning samt rak absid. Koret är beläget i byggnadens västra ände. Öster om kyrkorummet finns en byggnadsdel innehållande foajé, rum för barnverksamhet, kontor, kök och toaletter. Denna del är lägre och smalare än kyrkorummet. Utmed en del av kyrkorummets norrvägg är utbyggt en byggnadsdel innehållande ett kontorsrum. FASADERNA är klädda med gult tegel med ljus fog. Den mestadels ganska låga sockeln är gjuten. Kyrkosalens gavelpartier ovanför de omgivande, lägre byggnadsdelarna..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Betong

Inventeringsår 1999

 • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Tegel

Inventeringsår 1999

 • Ej utrett
Takform

Inventeringsår 2005

 • Pulpettak
 • Sadeltak
 • Torntak

Inventeringsår 1999

 • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Bandtäckning
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Sakristia - Norr
 • Absid - Väster
 • Kor - Väster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2005

KYRKORUMMET har en vardaglig karaktär och präglas av ett nyttjande både som gudstjänstlokal och som lokal för andra kringverksamheter. Rummet kan

Läs mer i eget fönster