Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VAXHOLM KYRKAN 2 - husnr 1, VAXHOLMS KYRKA (GUSTAV ADOLFSKYRKAN) Ny sökning Tillbaka till sökning

vaxholm6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VAXHOLMS KYRKA (GUSTAV ADOLFSKYRKAN) (akt.)

1760 - 1803

1760 - 1803

Stockholm
Vaxholm
Uppland
Vaxholm
Vaxholms församling
Stockholms stift
Kungsgatan 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Exteriör

Inventeringsår 2004

Vaxholms kyrka är en enskeppig salkyrka med kort korsarm och fullbrett korparti. Kyrkan står i öst-västlig riktning med en sakristia i norr.

Kyrkan är uppförd i nyklassicistisk stil med putsade fasader, avfärgade i vitt. Fasaderna är mycket strikta och den enda dekoration fasaderna har är rusticeringen kring entrén, de markerade gavelröstena samt den profilerade takfoten. De rundbågiga fönstren försågs med nya omfattningar i samband med en renovering under 1960-talet. Taket, som är brutet och med valmade gavelspetsar är klätt med kopparplåt. Taket kröns av två förgyllda kors.

Stomme

Inventeringsår 2004

  • Murverk

Inventeringsår 1998

  • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

  • Puts

Inventeringsår 1998

  • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

  • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

  • Mansardtak

Inventeringsår 1998

  • Mansardtak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

  • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

  • Sakristia - Norr
  • Kor - Öster
Interiör

Inventeringsår 2004

Kyrkorummets väggar är strängt rytmiskt och arkitektoniskt indelade av de höga, rundbågiga fönstren och de däremellan stående pilastrarna, krönta

Läs mer i eget fönster