Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HAMRA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HAMRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

491-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMRA KYKA (akt.), HAMRA KYRKA (akt.)

1240 - 1259

1300 - 1330

Gotland
Gotland
Gotland
Hamra
Hoburgs församling
Visby stift
Hamra kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2015

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med sakristia, långhus på vars murverk tornet rider.

Ytterväggar och murverk
Murverket är uppbyggt av sandsten, kalksten förekommer bl.a. i portaler och socklar. Kor, långhus och delvis tornet har skråkantade socklar av kalksten, sakristian och delar av tornet saknar socklar helt.

Det nordvästra långhusvalvets bågstenar är säkrade med järn.

Tornhuv/torntak och yttertak
Tornet täcks av ett sadeltak belagt med sågade träspån, spikade på läkt. Vindskivor av trä. Taklucka av plåt på norra takfallet. Spiran kröns av en vindflöjel till vilken det är ca 37 m. Invändig avvattning med..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2015

 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1999

 • Murverk - Natursten, sandsten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2015

 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1999

 • Puts
Takform

Inventeringsår 2015

 • Sadeltak

Inventeringsår 1999

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2015

 • Trä - Spån
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 1999

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2015

Väggarna och valven i kyrkorummet är putsade med kalkbruk och avfärgade vita. Muralmålningar av flera typer finns: passionsfris på långhusets norr

Läs mer i eget fönster