Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN DALUM 21:1 - husnr 1, DALUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_019:11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALUMS KYRKA (akt.)

1100 - 1229

1100 - 1229

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Dalum
Redvägs församling
Skara stift
Dalum 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2004

DALUMS KYRKA - Kyrkan består av ett långhus med smalare absidförsett kor i öster, rest under 1100-talet av tuktad sandsten. Västra delen av långhuset utgjorde ursprungligen bottenvåningen till ett torn. Norr om koret är en sakristia från 1300-talet. I väster är ett kraftigt kort torn från 1500- eller 1600-talet, vars ena mur rider på långhusgaveln. Mitt på långhusets södra långsida är ett vapenhus från omkring 1738. I den västra vinkeln mellan sakristia och långhus är en betongtrappa ned till pannrummet från 1922, täckt av en plåtlucka.
FASAD - Kyrkan vilar på en omålad spritputsad sockel. Fasaden bär en borstad och vitkalkad puts som..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Kvastad

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat
 • Välvt tak
 • Torntak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Falsad, storplåtsformat
 • Trä - Spån, kluvet
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Absid - Rundad
 • Kor - Smalare
 • Kors - På kula

Inventeringsår 1995

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Smalare
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • Källare - Delvis
 • 02