Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOLLEBYGD ÖRLID 1:11 - husnr 1, OLSFORS KYRKA (F D HULTAFORS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_102:29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OLSFORS KYRKA (F D HULTAFORS KYRKA) (akt.)

1914 - 1916

Västra Götaland
Bollebygd
Västergötland
Bollebygd
Bollebygds församling
Göteborgs stift
Kyrkvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2005

OLSFORS KYRKA är en nationalromantisk byggnad med rektangulärt långhus, smalare, lägre kor i öster, sakristia i norr och gaveltorn i väster. Kyrkans vita fasader är spritputsade och indelas i fält på långsidorna av spånklädda knutlådor. Väggfälten är genombrutna av breda, säregna fönster med brunmålad träspröjs och stubbade hörn. Det branta sadeltaket över långhuset är klätt i brunt betongtegel liksom sakristians och korets takfall. Över långhusets västra gavel sitter ett gaveltorn med spånklädda fasader och kopparklätt sadeltak, samt på toppen en liten spira med kors på krönet. Ingång till kyrkan sker genom porten i väster samt via..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Trä - Restimmer

Inventeringsår 1997

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Sprit
 • Trä - Spån

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Brun
 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat
 • Spira

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
 • Takpannor - Betong
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
 • Kors - På kula
 • Takryttare

Inventeringsår 1997

 • Torn - Gaveltorn
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2005

OLSFORS KYRKA har rektangulärt långhus och smalare, lägre kor i öster. Koret skiljs från långhuset genom en korgbågig rundbåge med textband. Ingån

Läs mer i eget fönster