Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÅRGÅRDA HÄRENE 1:4 - husnr 1, SÖDRA HÄRENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_037:05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA HÄRENE KYRKA (akt.)

1908 - 1910

Västra Götaland
Vårgårda
Västergötland
Södra Härene
Algutstorps församling
Skara stift
Södra Härene kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Södra Härene kyrka ligger i nord-sydlig riktning med ett kort, brett långhus med rundat kor i norr, sakristia i nordväst och fyra våningar högt torn i söder, som endast reser sig kort över långhusets nock. I sydvästra hörnan mellan torn och långhus är ett rundat trapphus med fönster. Kyrkan är byggd i en nationalromantisk anda av naturliga material, såsom blottad grå stenstomme med gula tegeldekorer och skiffertak och har något av ett nyromanskt formspråk med tunga tämligen slutna byggnadskroppar med rundbågade fönster. Men tegeldekorens utformning för tankarna till engelsk arkitektur.

FASAD - Fasaderna består av grå, olika breda granitblock..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, granit

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Tegel - Fasadtegel
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1992

 • Sten
Färg

Inventeringsår 2004

 • Grå
 • Gul
 • Ofärgad
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Torntak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Söder
 • Sakristia - Väster
 • Absid - Norr
 • Kor - Norr
 • Absid - Rundad
 • Kor - Fullbrett

Inventeringsår 1992

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Korutsprång
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 04